15 mars 2010

Tematrio - Skrivande svenskor

I veckans tematrio från Lyran vill hon att vi berättar om tre skrivande svenskor, som på något sätt skriver om kvinnors livssituation.


  1. Monika Fagerholm skriver i alla sina romaner om kvinnors livsvillkor. Med utgångspunkt i 50- och 60-talets romantiserade glamorösa kvinnor beskriver hon hur våra inre flickors drömmar och önskningar krockar med vardagen och verkligheten. Får man äntligen stå på glitterscenen med allt ljus strålande över sig? Eller blir man Prince-rökande småfet städerska på mosterns firma? Vilka roller tillåts vi spela?
  2. Maria Sveland skriver i Bitterfittan om den moderna kvinnans ojämlikhet i kärleksförhållandet. Att vi automatiskt går in i rollerna, fogar oss in i gamla mönster och vanor som bestämdes långt före vår tid och helt utan vår inblandan. Kan vi inte ändra på det nu? Kan man leva jämlikt med sin partner? Kan bli en jämställd mamma eller är föräldraskapet alltid en kvinnofälla? Sveland påminner oss om de små sakerna vi glömt bort att slåss för.
  3. Sara Stridsberg drabbade mig hårt med sin roman Happy Sally som jag tycker handlar om alla kvinnor som försöker följa sina drömmar samtidigt som de vill bilda familj och vara en god mamma/fru/syster. Men vad händer när man förtrycker sina drömmar? Vilken sorts människa blir man?

Inga kommentarer: