Om Textappeal

Textappeal-kollektivet startade denna blogg 2007, när blogg-Sverige höll på att explodera. Medlemmar har kommit och gått under åren. Ibland har livet vid sidan av liksom blivit för stort. Gemensamt är att vi alla är bibliotekarier och att vi alla tja, gillar litteratur, eller text. Högt och lågt, brett, vidfullt, snarsmalt.

Vi läser, vi bokcirklar och vi bok-avskriver oss.

Textappeal-namnet är taget från en rubrik till en artikel i BIS# 4 2007 som handlade om bokdejting på
State Library of Victoria i Melbourne.
bis


Inga kommentarer: