14 mars 2017

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar (inbunden)
Johannes Anyuru (som kommer till Västra Frölunda bibliotek 15:e mars kl 19:00) har skrivit en ny roman med den vackra titeln De kommer att drunkna i sina mödrars tårar.

Boken börjar med att tre ungdomar utför ett terrorattentat mot en seriebutik i Göteborg. En av dem, en flicka som också filmar dådet med sin mobilkamera, inser plötsligt att hon redan har varit med om detta. Fast i framtiden…

Därefter kastas vi in i en framtid där terrorattacken resulterat i att muslimer isoleras i en förort, kallad Kaningården. Där tvingas man skriva under ett medborgarkontrakt och gör man inte det stämplas man som Sverigefiende.

Romanen balanserar på gränsen till science fiction men samtidigt känns det som händer i berättelsen inte alltför avlägset idag. Starkast tycker jag boken blir när den skildrar de tre ungdomarnas liv och samtal. Där är också författarens språk allra vackrast och mest poetiskt.

Inga kommentarer: