10 januari 2009

Och så tycker jag det är tråkigt att Inger Christensen är död. Efter lång tids sjukdom tydligen, men ändå inte våldsamt gammal: 73 år. Just döden var något ständigt närvarande i hennes dikter. Jag tänker särskilt på Fjärilsdalen där fjärilarna blir budbärare från den andra sidan. Jag har tidigare skrivit om henne här.

Inga kommentarer: