20 april 2009

Bokcirkelmöte: Jane Eyre


Jag och Moa här på bloggen har tillsammans med några andra litteraturvänner startat en bokcirkel med tema klassiker. Den första boken vi har läst och diskuterat är Jane Eyre av Charlotte Brontë.
Alla var eniga om att vi på det stora hela tyckte om boken. Den var lättläst och det var ett bra flyt. Vi tyckte också att den passar in i beskrivningen av en klassiker, på det sättet att den håller än idag. Det som däremot skiljer boken från modernare romaner tyckte vi var att berättarrösten är övertydlig och att "inget lämnas åt slumpen". Det finns inte mycket utrymme för läsaren att göra egna tolkningar.

Vi tyckte också om Jane Eyres person, och då särskilt hennes rebelliska drag. Däremot blev det en skillnad hos Jane efter hon blir kär i Rochester. Då tappar både Jane och romanen lite av sitt sting. Det var motsägelsefullt att hon blir kär, och då samtidigt underdånig Rochester. Vi tyckte också att det var märkligt att Jane inte reflekterade mer över "kvinnan på vinden". Situationen med kvinnan på vinden tror vi berodde på att Rochester inte själv fick välja sin fru, och att detta skulle vara en kritik av ståndsamhället.

Vi tyckte också att det fanns en del humoristiska inslag i romanen. Särskilt uppskattades det avsnitt där Rochester klär ut sig till en spågumma för att få reda på Janes känslor för honom. Ett kreativt drag hos Rochester, som vi annars inte tyckte tog ansvar för sina handlingar. Vi noterade också de tydliga religiösa inslagen i romanen. Detta blir särskilt uppenbart i samband med S:t John, som framställs som en gudsman.

Alla hade lagt märke till att det läggs mycket fokus på utseende i romanen. Det står mycket om hur ful Jane är, och hur vackra t.ex. hennes kusiner är. Det görs också kopplingar mellan utseende och karaktär, t.ex. beskrivs skönhet ibland i kombination med lättsinnighet.

Vi tyckte avslutningsvis att Charlotte Brontë med Jane Eyre var före sin tid, och särskilt uppskattades romanens feministiska drag.

1 kommentar:

Barbro sa...

Den gick som radioföljetong, för något år sedan. Det är sällan som jag brukar ge mig tid till att binda upp mig och höra fortsättningen varje dag.

Med Jane Eyre var det annorlunda. Jag blev fast!

Det fick till följd att jag spelade in avsnitten när de inte passade att höra dem direkt.

Jag tyckte om den i sin gammeldagsa stil.