8 februari 2009

rädda skogen, annars dör den!

Om man som jag har ett gnagande dåligt samvete över allt papper som genom boksamlingen samlas i ditt hem finns det en liten pyttegrej du bör göra varje dag fram till 19 mars. Hjälpa till och rädda Verles Gamleskog!

Så här skriver Anna-karin på sin blogg :

Här är en grej som jag tror är jätteviktig. I Sverige idag finns nästan ingen skog som inte är planterad. Det är tråkigt för oss och för biologisk mångfald är det katastrof. Det är enormt stor skillnad på en skog som är planterad jämfört med en som sköter sig själv, där successionen får ha sin gång och alla träd är olika stora, gamla och tillåts falla och murkna när tiden är inne. Om ni har varit i en riktig urskog någon gång så vet ni. Om vi hugger ner all skog som är så gammal kommer vi aldrig att få uppleva något annat än granplanteringar så länge vi lever.

Det finns ett 82 hektar stort gammelskogsområde i Ale kommun som en stiftelse håller på att samla in pengar till att rädda. Om skogen inte köps upp innan den 19 mars 2009 kommer den huggas ner omgående. Det blir kalhygge och granplantering av alltihop.

DU KAN HJÄLPA TILL!


Gå in på http://www.ettklickforskogen.se varje dag och klicka på sponsorknappen (lägg till sidan som startsida!). Då räddar du några kvadratdecimeter skog. Du kan också köpa träd eller på andra sätt bidra med pengar.

Säg till alla du känner att göra likadant! Det är viktigt!

Till 19 mars har vi på oss, så, gå in, klicka, sprid vidare!

1 kommentar:

Jennie sa...

Åh, vad jag klickar, klickar, klickar...