21 mars 2008

Förortsfrustration

Ge dom fingret, Martha Montoya (2007)

Utanförskap, samhällsförakt och en trasig familj med en kuvad mamma utan språk och en pappa med en flaska och slag i ett stockholmskt miljonprogram. Det är istället av gänget som Shafiq får sin uppfostran, värderingar och formas. Gänget blir hans liv och familj. Och livet är våldsamt med ett ihärdigt berusat tillstånd och knogar som blöder. Andra recensenter menar att det är en cynisk och desillusionerad framställning av invandrare. Så tänkte inte jag, däremot vet jag inte om den är bra eller mindre bra, boken lämnar en kluven eftersmak. Ännu mer kluven blir jag inför faktum att Martha Montoya är en pseudonym. Den unga författarinnan med utländsk bakgrund, som jag hade föreställt mig och under läsningen faktiskt tänkte var intressant just för att boken är skriven ur ett ”okvinnligt perspektiv”, visade sig så vara en svensk man. Odd Runeberg skriver själv att skälet till att ta ett fiktivt namn var för att boken blev refuserad tills han bytte namn då plötsligt erbjudanden trillade in. Snopet eller inte, en författares uppgift är väl just att kunna träda in i olika perspektiv. Boken är utgiven av Debutantförlaget, ett förlag som bygger på samarbete mellan författare, redaktörer, formgivare, fotografer med flera i projektform, där varje bok betraktas som delägt av förlaget och de direkt medverkande. Är som sagt kluven till boken, men gillar omslaget starkt.

Inga kommentarer: