14 september 2009

Trender och tendenser i 2008 års utgivning

Här kommer ett sent inlägg, men det börjar ju snart bli dags för att skriva om 2009 års bokprovning och vi kan ju inte hoppa över 2008. Så ett halvår senare kommer nu rapporten.

Under 2008 gavs det ut 1812 barn- och ungdomsböcker, en ökning med 141 titlar sedan året innan. Av dessa var 711 svenska original och 1110 översättningar. Varje år drar Svenska barnboksinstitutet (Sbi) några slutsatser vad gäller trender, och namnet på förra årets bokprovning var Smarta barn och Vilsna vuxna. De menade att intressefokus för unga successivt hade flyttats från samhället och gruppen till individen. I många av böckerna fanns till exempel jag-berättare. Att huvudpersonerna ofta ställdes inför svåra val och moraliska ställningstagande, där konsekvenserna av ödesdigra beslut blev livsavgörande och att flera böcker handlade om hur barn och ungdomar själv tvingades ta ansvar och bära skuld när familjerna svek genom omogna, missbrukande och frånvarande föräldrar. De pekade också på att det tycktes som att samhällsuppfattningen av de nya familjekonstellationerna verkade mindre konservativ.

Inga kommentarer: